Dotace pro vás

Věnujte se věcem, které vás baví. 
Administrativu nechte na nás...

V rámci dotačního managementu nabízíme:

Zpracování dotační analýzy - posouzení projektového záměru
Prověříme možnosti čerpání dotací na realizaci vašeho záměru. Výstupem analýzy je přehled dotačních programů vhodných pro financování záměru, včetně přehledu způsobilých výdajů, výše dotace, soupisu příloh potřebných k podání žádosti o dotaci a informace o předpokládaném termínu příjmu žádostí o dotaci. 

Vypracování a kompletace žádosti o dotaci
Poradíme, jak váš projekt připravit, aby odpovídal požadavkům dotačního programu a představoval kvalitní technické řešení. Vypracujeme žádost o dotaci v elektronickém prostředí pro administraci žádostí. Pomůžeme vám s přípravou potřebných příloh. Žádost o dotaci zkompletujeme a předáme poskytovateli dotace.

Zpracování odborných podkladů k žádosti o dotaci
Zpracujeme pro vás odborné podklady, jako jsou např. studie proveditelnosti, finanční analýzy, analýzy potenciálu produkce odpadů apod., které jsou dotačními programy vyžadovány jako přílohy k žádosti o dotaci.

Řízení realizace projektu
Dohlédneme na realizaci projektu a zajistíme veškerou administrativu související s úspěšným čerpáním dotace. Zpracujeme potřebné monitorovací zprávy, vypomůžeme s povinnou publicitou projektu.

 

Dotace pro obce

Máte problémy s odpadní nebo pitnou vodou – v obci není vybudovaná kanalizace, není zajištěno dostatečné čištění odpadní vody nebo rozvody pitné vody? Provozujete nezateplené budovy nebo budovy se zastaralými nebo neefektivními zdroji tepla? Školy, kulturní domy, úřady? Trpíte v obci...

celý článek »

Dotace pro podnikatele

Podnikáte ve výrobě a máte možnost snížit množství vypouštěných emisí výměnou zdroje nebo technologie?  Máte možnost změnou technologie snížit množství produkovaných odpadů? Podnikáte v oblasti odpadů a máte nápady čím doplnit systém sběru a následného využití složek odpadů? Zejména...

celý článek »

[Přeskočit navigaci]

AKTUALITY

Zimní dílny v Pivovarském muzeu

05.02.2019

Přijďte s dětmi vyrobit ptačím rodinkám domov a sobě tak přinést radost z jejich spokojeného zpěvu. Vyrobíte si krásnou, bytelnou a funkční dřevěnou budku a třeba i jako dárečky svým blízkým závěsné dřevěné srdíčko a ptáčka. 23. 2. 2019,...

více info »

Soběstačné domy – bydlení budoucnosti

Soběstačné domy – bydlení budoucnosti

15.02.2019

Globální klimatická změna probíhá. Můžete ji vy zastavit? Tím, v jakém domě budete bydlet, jak budete žít? Poznali jsme extrémní sucha. Jsme na ně krátcí? Povídání o tom, jestli mohou naše domy, zahrady a způsob života něco zásadního pozitivně změnit nebo je to utopie? A co nové technologie – je to cesta? Přijďte i vy se svými nápady!

více info »

Než budete stavět nebo rekonstruovat - poraďte se!

Než budete stavět nebo rekonstruovat - poraďte se!

19.01.2018

Podívejte se, s čím vám můžeme pomoci a poradit. Lidé si nechávají změřit úniky tepla, problémy s vlhkostí, navrhnout tepelné izolace i vytápění a větrání nového i rekonstruovaného domu.

více info »

ENVIC je sehraný tým zkušených lidí, který přináší inspiraci ke zlepšování kvality života. Poradíme, jak úsporně bydlet, dobře jíst a vařit, zahradničit ve městě, pečovat o krajinu a veřejný prostor a jak získat dotace. Pořádáme Plzeňské farmářské trhy, exkurze a semináře pro veřejnost i odborníky. Pomáháme profesně růst v oblastech gastronomie, zemědělství, stavebnictví a veřejné správy.

© 2013  ENVIC, o.s. / Prešovská 8, 301 00 Plzeň / telefon: 377 220 323
e-mail: ic.plzen@envic.cz / www.envic-sdruzeni.cz

Design: Hanja.eu / Web system: ANTstudio.cz