Krajina & Veřejný prostor

O KRAJINĚ A VEŘEJNÉM PROSTORU...

ZELEŇ ČESKÉ REPUBLIKY

Česká republika – zelené srdce Evropy. Často používané, ustálené úsloví. V současné době je však otázkou, zda kdybychom geograficky takovýmto středem nebyli, zda by ono přídavné jméno bylo v souvislosti s naším státem možné i nadále užívat. Aby tomu tak mohlo být, měli bychom v zájmu nás samých, a to nikoli z jakési ochrany pro ochranu, vytvářet úsilí, aby se toto slovní spojení mohlo i nadále užívat, bylo platné a přinášelo nám všechny ty výhody, které doposud přináší. A nejsou to jen velké, rozsáhlé lesy našeho pohraničí, národních parků, chráněných krajinných oblastí či vojenských újezdů. Je to i rozptýlená zeleň v krajině a zeleň obcí a měst. Právě tato součást naší krajiny a našich sídel totiž bezprostředně přináší nespočet nenahraditelných funkcí. Zeleň zemědělské krajiny může zabraňovat erozi, zvyšovat její ekologickou a tím i produkční stabilitu, zeleň v sídlech pak příznivě ovlivňuje mikroklima zástavby, odlehčuje obecní kanalizaci zadržováním dešťových srážek atd. V neposlední řadě v obou případech zeleň navyšuje biodiverzitu území, jeho estetickou atraktivitu a vhodně založená a opečovávaná zeleň v sídlech působí pozitivně na psychiku obyvatel a daná lokalita se stává lukrativnější. 

            Zeleň v krajině povětšinou vnímáme jako samozřejmost, jako věc, která tu vždy byla a vždy, přeci jen alespoň nějaká, bude. Se zelení v sídlech to někdy bývá podobné. Platí to zejména tam, kde žijeme a kde to dobře známe. Tak, jako je tomu i v jiných vztazích, její krásu a význam si často plně uvědomíme až tehdy, když ji ztratíme. Projíždíme-li, například, pokácenou alejí starých stromů, kterou jsme už jeli tolikrát a přeci teprve až teď, když vidíme to samé místo bez ní, si uvědomíme její nesamozřejmost… Stejně tak, jako když v ulici zmizí poslední keře, odkud se každé ráno a večer linul ptačí zpěv. Oba dva příklady a všechny ostatní reálné situace mnohdy nemají jiné východisko, nežli je řešit takto zcela radikálně. Je ale proto třeba dbát na to, aby příště takováto řešení nebyla předčasně nutná, tedy jim předcházet kvalitním zakládáním a péčí o zeleň. A nejen o ni. O krajinu jako celek, o sídla jako celek a současně i o celou krajinu s městy i samotami jako jeden velký, navzájem propojený a ovlivňující se systém.

          Zeleně naší krajiny, obcí i měst si je tak třeba vážit, neboť je to právě ona, která dělá naši krajinu jedinečnou, krásnou i technicky funkční. Je k ní zapotřebí přistupovat s vědomím její nenahraditelnosti, křehkosti i síly. Je na nás, jak bude náš domov vypadat. Jakou měrou úsilí a síly, kterou disponujeme, nebo bychom disponovat mohli, se v zájmu sebezáchovy, z respektu k předkům a ohleduplnosti k potomkům, k naší vlasti zachováme, jak o ni budeme pečovat.

VODA ČESKÉ REPUBLIKY

Velmi často se voda v krajině přirovnává ke krvi v těle organismu. Metafora to není nikterak vzdálená, neboť ani v jednom případě by živoucí existence, ať už celé krajiny nebo organismu, nebyla možná. Stejně tak v obou případech jde o médium přenášející energii a živiny a při fyzikálním, chemickém i biologickém rozboru vypovídá o zdraví organismu či kvalitě prostředí. Krev našeho těla si uvědomujeme jako jednu ze základních, neoddělitelných součástí, která život určuje nám, nikoli my jí. U vody v krajině volné či zastavěné, zkrátka v životním prostředí, je tento náš postoj ale bohužel spíše opačný. Do jisté míry je realizace tohoto postoje možná, je pak ale třeba nést následky.

            V dnešní době a v minulosti v místech, kde člověk budoval svá sídla, samozřejmě není možné ponechat vodu jako zcela nespoutaný živel a myslet si, že takto to bude nejlepší a vše se uvede do harmonické rovnováhy. Dnes to nelze už jen proto, že rovnováha vodního režimu v krajině byla již velmi zásadně pozměněna a její návrat do zcela původní podoby už není možný. V této situaci tak správně prováděné vodohospodářské zásahy mohou přinést i důsledky velmi pozitivní. V současnosti ale velkou měrou pociťujeme následky negativní, mající historickou i aktuální příčinu. Faktem je také to, že pokud tyto následky dolehnou na nás, znamená to, že ještě před námi negativním způsobem dolehly na ostatní živé i neživé složky prostředí. Ochrana přírody a krajiny a zde speciálně probírané vody a věcí s ní souvisejících je tak ochranou nás samých, skrze, ochranu přírody a krajiny, vody.

            V nedávné historii, ale bohužel i v aktuální přítomnosti, bylo a je v oblasti vodního režimu uplatňováno mnoho nešťastných směrů hospodaření, uvažovávání i jednorázových zásahů, a následky tohoto nyní pociťujeme, a u těch aktuálních příčin dříve či později pociťovat budeme. Jedná se například o nyní velmi často, ale stále s malým efektem nápravy, probírané napřimování vodních toků a odvodňování pozemků v době kolektivizace, špatné zemědělské hospodaření a k tomu ještě s absencí protierozních opatření, znečisťování a plýtvání vodou ve všech směrech lidské činnosti, absence zasakovacích a vegetačních ploch v zástavbě až po aktuální „rakovinné“ bujení halových a odstavných ploch v perifériích měst a okolí komunikací.

            Nejdůležitějším úkolem, který před námi v této problematice stojí, je porozumět vodě a krajině jako celku a z tohoto pak vyvodit veškeré uvažování a činění v této oblasti. Dokud totiž nezměníme svoje myšlení a chování, dokud nebudeme řešit příčiny následků a dokud jakákoli opatření nebudeme realizovat v komplexnosti krajiny a sídel jako jednoho propojeného a interaktivního celku, nebude mít naše, byť i třeba dobře míněná a řemeslně prováděná snaha, úrodnou půdu pro vzejití ve své plné síle.

Kontakt Václav Čubr

Ptejte se... Václava Čubra Potřebujete poradit? Není problém, napište, rádi Vám odpovíme... Jméno, Příjmení, titul*...

celý článek »

[Přeskočit navigaci]

AKTUALITY

KOMENTOVANÁ vycházka „Voda (nejen) v plzeňské krajině od historie po současnost“

24.04.2019

V rámci festivalu OZVĚNY EKOFILMU se můžete vydat na tematickou procházku „Voda (nejen) v plzeňské krajině od historie po současnost“ neboť tématem letošního ročníku je právě voda v krajině. Oficiální zdroj informací ZDE.   Kdy:...

více info »

KONFERECE RYCHLOST S TICHOSTÍ

24.04.2019

Rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní konferenci "RYCHLOST S TICHOSTÍ" kterou s tematickým environmentálním přesahem pořádá plzeňská společnost BRENS. 2. května 219, Plzeň, Měšťanská beseda   Letošní program konference nejenže...

více info »

VELIKONOČNÍ DÍLNY v Pivovarském muzeu

03.04.2019

13. dubna 2019 | 10 – 15 hod. Pivovarské muzeum v ­Plzni, Veleslavínova 6 Zajděte na naše třetí letošní farmářské trhy a pak si něco pěkného vyrobit. Naučíte se uplést tradiční českou pomlázku z osmi proutků i ozdobným držátkem a vyrobíte si i...

více info »

ENVIC je sehraný tým zkušených lidí, který přináší inspiraci ke zlepšování kvality života. Poradíme, jak úsporně bydlet, dobře jíst a vařit, zahradničit ve městě, pečovat o krajinu a veřejný prostor a jak získat dotace. Pořádáme Plzeňské farmářské trhy, exkurze a semináře pro veřejnost i odborníky. Pomáháme profesně růst v oblastech gastronomie, zemědělství, stavebnictví a veřejné správy.

© 2013  ENVIC, o.s. / Prešovská 8, 301 00 Plzeň / telefon: 377 220 323
e-mail: ic.plzen@envic.cz / www.envic-sdruzeni.cz

Design: Hanja.eu / Web system: ANTstudio.cz