Reference

Pasivní dům - návrh konstrukcí, oken, vytápění a větrání

Pasivní dům - návrh konstrukcí, oken, vytápění a větrání

Byl navržen konstrukční systém rodinného domu, tepelné izolace všech konstrukcí, parametry a velikost oken pro optimalizaci solárních zisků. Byl navržen systém vytápění a větrání. Dům splňuje požadavky na pasivní dům dle technické normalizační informace platné v ČR. Bylo provedeno kompletní...

celý článek »

Řešení problémů s plísněmi v bytě v panelovém domě, Karlovy Vary

Řešení problémů s plísněmi v bytě v panelovém domě, Karlovy Vary

Termovizním měřením a měřením kvality vzduchu v celém bytu bylo zjištěno, že hlavní příčinou plísní na zdech je vysoká vlhkost vzduchu, způsobená nedostatečným větráním. K problému se přidávaly chladnější místa v interiéru (tepelné mosty), kde vodní pára ze vzduchu kondenzovala. Byl navržen...

celý článek »

Nová zelená úsporám - energetické hodnocení rodinného domu, Klecany u Prahy

Nová zelená úsporám - energetické hodnocení rodinného domu, Klecany u Prahy

V rámci energetického hodnocení rekonstruovaného rodinného domu byly navrženy tloušťky a materiály tepelných izolací domu a vypočítána úspora energie, ke které dojde po nevržené rekonstrukci domu. Při návrhu tepelných izolací je prováděn i výpočet na difúzi a kondenzaci vodní páry. Výsldkem...

celý článek »

Energetické výpočty bytového domu v Plzni - návrh rekonstrukce, výpočet úspor energie a financí

Energetické výpočty bytového domu v Plzni - návrh rekonstrukce, výpočet úspor energie a financí

Kompletní energetické výpočty bytového domu (28 bytových jednotek) - návrh tepelných izolací, výměny oken, řešení vzduchotěsnosti a větrání interiérů domu. Výpočty úspor energie na vytápění a větrání pro více variant rekonstrukce domu a výpočet úspor financí pro jednotlivé varianty. Úspory...

celý článek »

Řešení problémů s plísněmi a vlhkostí v rodinném domě, Velké Meziříčí

Řešení problémů s plísněmi a vlhkostí v rodinném domě, Velké Meziříčí

Měřením vlhkosti vzduchu a koncentrace oxidu uhličitého v domě a měřením povrchových teplot důležitých částí domu termokamerou, byly zjištěny příčiny vlhnutí stěn a tvorby plísní v interiéru a navrženo komplexní zateplení domu včetně soklu zasaženého vzlínající vlhkostí. Vzhledem k vzlínající...

celý článek »

Termovizní zjišťování úniků tepla z rodinného domu, Písek

Termovizní zjišťování úniků tepla z rodinného domu, Písek

Termovizním snímáním staršího rodinného domu byla nalezena místa úniků tepla, které bude vhodné zateplit při plánované rekonstrukci domu.

celý článek »

Nová zelená úsporám - energetické hodnocení rodinného domu, Rokycany

Nová zelená úsporám - energetické hodnocení rodinného domu, Rokycany

V rámci energetického hodnocení byla vypočítána úspora energie, ke které dojde po nevržené rekonstrukci domu. Započítána byla též úspora energie, ke které došlo instalací větrací jednotky s aktivní rekuperací tepla. Výsldkem energetických výpočtů byl též vyplněný Krycí list technických parametrů...

celý článek »

Termovizní měření bytu v bytovém domě, Plzeň

Termovizní měření bytu v bytovém domě, Plzeň

Termokamerou byly zjišťovány zejména úniky tepla podlahou, protože majitelé cítili značný chlad od podlahy. Bylo zjišťeno, že značné množství tepla uniká do nezateplených garáží v přízemí pod bytem a tyto úniky tepla ochlazují podlahy. Bylo navrženo vhodné, požárně odolné zateplení garáží v...

celý článek »

Měření vlhkosti vzduchu a stěn rodinného domu, termovize, Český Brod

Měření vlhkosti vzduchu a stěn rodinného domu, termovize, Český Brod

Pro zjištění příčin vlhnutí stěn v rodinném domě bylo provedeno dlouhodobé měření vlhkosti vzduchu a kvality větrání v interiéru, orientační měření vlhkosti zdiva a měření povrchových teplot stěn. Na základě výsledků všech měření byla zjištěna příčina vlhnutí stěn a bylo navrženo řešení spolu s...

celý článek »

Kontrola stavu a úniků tepla rodinného domu, Hojsova Stráž

Kontrola stavu a úniků tepla rodinného domu, Hojsova Stráž

Pro zjištění v jaké "kondici" je rodinný dům z hlediska úniků tepla v zimě, bylo provedeno termovizní snímkování domu z exteriéru i z interiéru, zjištěny tepelné mosty a úniky tepla okny.

celý článek »

Zjištění příčin vlhnutí zdiva v rodinném domě, Plzeň - Újezd

Zjištění příčin vlhnutí zdiva v rodinném domě, Plzeň - Újezd

Na základě měření vlhkosti vzduchu a měření povrchových teplot zdí termokamerou byly zjištěny příčiny problémů s vlhkostí. Bylo zjištěno, že se jedná výhradně o kondenzační vlhkost - byla vyloučena zemní vzlínající vlhkost i ucpaný odpad.

celý článek »

Návrh rekonstrukce bytového domu zasaženého vlhkostí, Jarošov nad Nežárkou

Návrh rekonstrukce bytového domu zasaženého vlhkostí, Jarošov nad Nežárkou

V historickém kamenném domě z 18. století byly dlouhodobě problémy s vlhkostí a plísněmi. Na základě průzkumu domu a odborných měření (termovize, měření koncentrace vlhkosti a oxidu uhličitého, teplot) bylo navrženo komplexní řešení odvlhčení, zateplení a větrání domu. Tepelné izolace byly...

celý článek »

Řešení problémů s plísněmi v bytě, Rokycany

Řešení problémů s plísněmi v bytě, Rokycany

V bytě v novostavbě se objevovaly značné problémy s vlhnutím stěn a plísněmi. Byly provedeno vyčištění odpadů a okapů a další opatření, ale problémy přetrvávaly. Až měření termokamerou a přístrojem pro měření vlhkosti vzduchu a CO2 bylo zjištěno, že hlavní příčinou problémů je zcela nedostatečné...

celý článek »

Měření úniků tepla z bytu v bytovém domě, Teplá

Měření úniků tepla z bytu v bytovém domě, Teplá

Měřením termokamerou byly zjištěny značné úniky tepla zdivem, okny i dalšími částmi bytového domu. Na základě měření byl proveden kompletní návrh rekonstrukce a zateplení domu. Po jeho provedení se významně sníží náklady na vytápění, zlepší se tepelná pohoda v bytech a zlepší se kvalita vzduchu v...

celý článek »

Nová zelená úsporám - energetické hodnocení rodinného domu, Plzeň - Černice

Nová zelená úsporám - energetické hodnocení rodinného domu, Plzeň - Černice

V rámci energetického hodnocení rekonstruovaného rodinného domu byly navrženy tloušťky a materiály tepelných izolací domu a vypočítána úspora energie, ke které dojde po nevržené rekonstrukci domu. Při návrhu tepelných izolací je prováděn i výpočet na difúzi a kondenzaci vodní páry. Byl navržen...

celý článek »

1 2 3 ... 7 Další »

[Přeskočit navigaci]

AKTUALITY

Zimní dílny v Pivovarském muzeu

05.02.2019

Přijďte s dětmi vyrobit ptačím rodinkám domov a sobě tak přinést radost z jejich spokojeného zpěvu. Vyrobíte si krásnou, bytelnou a funkční dřevěnou budku a třeba i jako dárečky svým blízkým závěsné dřevěné srdíčko a ptáčka. 23. 2. 2019,...

více info »

Soběstačné domy – bydlení budoucnosti

Soběstačné domy – bydlení budoucnosti

15.02.2019

Globální klimatická změna probíhá. Můžete ji vy zastavit? Tím, v jakém domě budete bydlet, jak budete žít? Poznali jsme extrémní sucha. Jsme na ně krátcí? Povídání o tom, jestli mohou naše domy, zahrady a způsob života něco zásadního pozitivně změnit nebo je to utopie? A co nové technologie – je to cesta? Přijďte i vy se svými nápady!

více info »

Než budete stavět nebo rekonstruovat - poraďte se!

Než budete stavět nebo rekonstruovat - poraďte se!

19.01.2018

Podívejte se, s čím vám můžeme pomoci a poradit. Lidé si nechávají změřit úniky tepla, problémy s vlhkostí, navrhnout tepelné izolace i vytápění a větrání nového i rekonstruovaného domu.

více info »

ENVIC je sehraný tým zkušených lidí, který přináší inspiraci ke zlepšování kvality života. Poradíme, jak úsporně bydlet, dobře jíst a vařit, zahradničit ve městě, pečovat o krajinu a veřejný prostor a jak získat dotace. Pořádáme Plzeňské farmářské trhy, exkurze a semináře pro veřejnost i odborníky. Pomáháme profesně růst v oblastech gastronomie, zemědělství, stavebnictví a veřejné správy.

© 2013  ENVIC, o.s. / Prešovská 8, 301 00 Plzeň / telefon: 377 220 323
e-mail: ic.plzen@envic.cz / www.envic-sdruzeni.cz

Design: Hanja.eu / Web system: ANTstudio.cz