Reference - strana 3/7

Návrh komplexního zateplení rodinného domu s ohledem na vzlínající vlhkost, Blansko

Návrh komplexního zateplení rodinného domu s ohledem na vzlínající vlhkost, Blansko

Měření termokamerou, měření vlhkosti vzduchu a koncentrace CO2, orientační měření vlhkosti stěn. Dle výsledků všech měření bylo navrženo bezpečné zateplení z hlediska vyšší propustnosti izolantu pro vodní páru - z důvodu zateplování soklu zasaženého vlhkostí. Jako první krok rekonstrukce před...

celý článek »

Řešení problémů s vlhkostí v bytovém domě v majetku obce, Děštná

Řešení problémů s vlhkostí v bytovém domě v majetku obce, Děštná

Termovizním měřením a měřením kvality vzduchu v bytech v domě (multifunkční stavba - obecní bytový dům, muzeum, technické zázemí) bylo prověřeno podezření na nesprávně provedenou tepelnou izolaci a možné související vlhnutí zdiva v interiérech bytů. Měření prokázalo, že hlavním problémem je...

celý článek »

Termovizní snímkování domu v bytovém domě, Plzeň

Termovizní snímkování domu v bytovém domě, Plzeň

Přízemní byt v bytovém domě byl špatně vytopitelný a docházelo v něm k vlhnutí zdiva. Bylo provedeno snímkování termovizní kamerou a změřena vlhkost vduchu i koncentrace oxidu uhliučitého. Měření probíhalo po dobu několika dní, aby se jasně prokázaly vlivy uživání bytu a větrání na vlhkost...

celý článek »

Řešení problémů s plísní ve skříních v bytě v bytovém domě, Vejprnice u Plzně

Řešení problémů s plísní ve skříních v bytě v bytovém domě, Vejprnice u Plzně

Termokamera a měření vlhkosti vzduchu pomáhá i s menšími problémy jako je plíseň v šatních skříních. Termokamera ukázala nízké teploty ve skříních, které stály u nezateplených obvodových stěn a zvýšenou vlhkost v místnosti, kde skříně stály. Bylo navrřeno vnitřní zateplení speciálními deskami v...

celý článek »

Energetické posouzení velkého průmyslového komplexu, návrh tepelných izolací, Holýšov

Energetické posouzení velkého průmyslového komplexu, návrh tepelných izolací, Holýšov

Zaměření velkého halového a průmyslového komplexu o velikosti několka hektarů, vytvoření výpočetného modelu budov, návrh tepelných izolací a výpočet úspor energie na vytápění v celém komplexu.

celý článek »

Termokamera - termovizní snímkování staršho bytového domu, Plzeň

Termokamera - termovizní snímkování staršho bytového domu, Plzeň

Termovizní měření, které ukázalo místa, kde uniká z bytového domu teplo. V interiéru pak byla nalezena místa, kde je nedostatečné vytápění.

celý článek »

Termokamera v ekovýchově

Termokamera v ekovýchově

Termokamera se dá výborně využít při demonstraci úniků tepla a energie a řešení úspor energie ve školách například v rámci ekovýchovných programů. Zábavný vzdělávací program je pro základní i střední školy (upraven vždy podle věku dětí / studentů). Pro střední školy stavebního zaměření má pak...

celý článek »

Termokamera ve vzdělávacím programu Hospodářské komory Plzeňského kraje

V rámci projektu Hospodářské komory PK pro zvýšení zájmu studentek o technické obory jsme realizovali zábavný program prezentující použití termokamery a dalších měřicích přístrojů (vlhkost a teplota vzduchu, hluk, osvětlenost) pro úspory energie a zlepšení prostředí v budovách.

celý článek »

Trmovizní měření rodinného domu, Pyšely u Prahy

Trmovizní měření rodinného domu, Pyšely u Prahy

Termovizní měření rodinného domu pro zjištění úniků tepla a návrh rekonstrukce, zateplení a způsobu vytápění. Na základě měření a výpočtů energetické bilance domu bylo navrženo komplexní zateplení domu (materiály tepelných izolací, tloušťky) a doporučen způsob vytápění a ohřevu teplé vody.

celý článek »

Termovizní snímkování cihlového bytového domu, Plzeň

Termovizní snímkování cihlového bytového domu, Plzeň

Termovizní měření bytového domu, kde v bytech byl pociťován v některých místech velký chlad. Termokamera ukázala úniky tepla  a ochlazování stěn z voštinových pórovitých cihel, které nebyly dále zatepleny a úniky tepla v místě osazení oken i netěsnými rámy oken.

celý článek »

Termovizní měření panelového domu, Praha

Termovizní měření panelového domu, Praha

Termokamerou bylo prozkoumáno zateplení provedené v minulosti a byl odhalen problém s nezatepleným ostěním a nadpražím oken, které způsobovalo snížení teplot okolo oken v interiérech. Vlhkost vzduchu byla naměřena nízká, protože rámy oken jsou opatřeny trvalými větracími štěrbinami. To sice...

celý článek »

Řešení problémů s plísněmi v interiéru a na půdě rodinného domu, Plzeň

Problémem byl dlouhodobý výskyt plísně pod stropem v 2. patře rodinného domu a na nevytápěné půdě domu. Problém se objevoval i po zateplení podlahy nevytápěné půdy. Bylo provedeno souběžné měření vlhkosti vzduchu na půdě i v interiéru a provedeno termovizní měření domu, kterými byla odhalena...

celý článek »

Termovizní měření netěsnosti oken, Hojsova Stráž

Termovizní měření netěsnosti oken, Hojsova Stráž

Termovizním měřením byla zjišťována netěsnost oken (netěsnost funkčních spár). Netěsnost oken lze na snímcích z termokamery (termogramech) odlišit od ochlazování prostupem tepla rámem a lze tak kontrolovat kvalitu oken z hlediska těsnosti i prostupu tepla rámem.

celý článek »

Termovizní měření přízemního bytu v panelovém, Plzeň

Termovizní měření přízemního bytu v panelovém, Plzeň

Termovizním měřením zejména podlah a technického podlaží pod bytem byly zjišťovány úniky tepla podlahami a příčiny pocitu chladné podlahy. Bylo navrženo řešení speciálního tepelně-izolačního nástřiku na strop obtížně přístupného technického podlaží (výška cca 1m).

celý článek »

Termovizní měření, návrh zateplení a průkaz energetické náročnosti budovy bytového domu, Plzeň

Termovizní měření, návrh zateplení a průkaz energetické náročnosti budovy bytového domu, Plzeň

Na základě termovizního snímkování cihlového bytového domu z 60. let 20. století byl proveden detailní návrh zateplení tohoto domu včetně tepelně-technických výpočtů jednotlivých konstrukcí (obvodové stěny, střecha, podlaha půdy, sokl atd.). Tepelně-technické výpočty jsou důležité pro návrh...

celý článek »

[Přeskočit navigaci]

AKTUALITY

Soběstačné domy – bydlení budoucnosti

Soběstačné domy – bydlení budoucnosti

15.02.2019

Globální klimatická změna probíhá. Můžete ji vy zastavit? Tím, v jakém domě budete bydlet, jak budete žít? Poznali jsme extrémní sucha. Jsme na ně krátcí? Povídání o tom, jestli mohou naše domy, zahrady a způsob života něco zásadního pozitivně změnit nebo je to utopie? A co nové technologie – je to cesta? Přijďte i vy se svými nápady!

více info »

Zimní dílny v Pivovarském muzeu

05.02.2019

Přijďte s dětmi vyrobit ptačím rodinkám domov a sobě tak přinést radost z jejich spokojeného zpěvu. Vyrobíte si krásnou, bytelnou a funkční dřevěnou budku a třeba i jako dárečky svým blízkým závěsné dřevěné srdíčko a ptáčka. 23. 2. 2019,...

více info »

Než budete stavět nebo rekonstruovat - poraďte se!

Než budete stavět nebo rekonstruovat - poraďte se!

19.01.2018

Podívejte se, s čím vám můžeme pomoci a poradit. Lidé si nechávají změřit úniky tepla, problémy s vlhkostí, navrhnout tepelné izolace i vytápění a větrání nového i rekonstruovaného domu.

více info »

ENVIC je sehraný tým zkušených lidí, který přináší inspiraci ke zlepšování kvality života. Poradíme, jak úsporně bydlet, dobře jíst a vařit, zahradničit ve městě, pečovat o krajinu a veřejný prostor a jak získat dotace. Pořádáme Plzeňské farmářské trhy, exkurze a semináře pro veřejnost i odborníky. Pomáháme profesně růst v oblastech gastronomie, zemědělství, stavebnictví a veřejné správy.

© 2013  ENVIC, o.s. / Prešovská 8, 301 00 Plzeň / telefon: 377 220 323
e-mail: ic.plzen@envic.cz / www.envic-sdruzeni.cz

Design: Hanja.eu / Web system: ANTstudio.cz