Termokamera, teplota, vlhkost – úniky tepla, vlhkost, plísně

ENVIC, o.s. provádí následující měření a odbornou činnost:

 • termovizní měření termokamerou – měření a zobrazení povrchové teploty a povrchové vlhkosti budov (exteriér i interiér)
 • měření teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a koncentrace oxidu uhličitého v domech, bytech a budovách
 • termovizní měření fotovoltaických elektráren, elektrických zařízení apod.
 • odborné zpracování naměřených dat a vypracování návrhů na řešení problémů (např. na snížení úniků tepla z domu, odstranění plísní apod.)


Na co lze měření využít?

 • kontrola kvality provedení tepelné izolace novostavby i staršího domu
 • kontrola kvality provedení nízkoenergetických a pasivních domů
 • zjištění konkrétních míst úniků tepla z domu
 • měření povrchové vlhkosti stěn v interiéru a zjištění nebezpečí výskytu plísní
 • zjištění poruch fotovoltaických panelů na fotovoltaických elektrárnách
 • zjištění poruch elektrických zařízení
 • zjištění kvality vnitřního protředí (vlhkost vzduchu a koncentrace oxidu uhličitého) a kvality větrání v obytných i kancelářských budovách

TermokameraTermokamera a multifunkční přístroj pro měření teploty a vlhkosti vzduchu a koncentrace CO2 jsou důležitými nástroji a pro zjišťování příčin problémů v budovách s úniky tepla, zvýšenou vlhkostí, rosením oken a tvorbou plísní.

Pokud je dům nedostatečně tepelně izolován (starší zástavba) nebo je teplená izolace provedena nekvalitně (v případě starších staveb i novostaveb) dochází ke zvýšeným únikům tepla z domu. Dochází tak nejen ke ztrátám tepla a neúměrně vysokým nákladům na vytápění, ale i ke snížení vnitřní teploty stěn. To má za následek řadu negativních projevů – poruchy konstrukce, vlhnutí zdí, tvorba plísní a neostatečná tepelná pohoda. Pokud se k tomuto problému přidá nedostatečné větrání nebo nefunkční větrací systém, mohou být problémy s vlhkostí a plísněmi obrovské.


Měření, které provádíme umožňuje uvedené problémy diagnostikovat, zjistit jejich příčiny a navrhnout opatření pro řešení těchto problémů. Termokamera, kterou používáme, umožňuje zobrazit též rozložení povrchové vlhkosti stěn v interiéru!


Je možné si objednat samostatné měření, měření s vyhodnocením a komentářem k jednotlivým naměřeným datům, a nebo měření s vyhodnocením a návrhy na řešení problémů.
Měření s termokamerou se neomezují jen na diagnostiku budov, ale i na diagnostiku fotovoltaických systémů, elektrických zařízení a rozvodů apod.


Pokud potřebujete poradenství (které je zdarma) nebo provést termovizní měření ve staré budově, novostavbě, pasivním domě a podobně napište nám zde.

 

Termogram - starý dům

Termovizní snímek starého nedostatečně zatepleného domu. Nejnižší teploty (a tedy nejnižší úniky tepla) jsou černé a modré, nejvyšší teploty (a tedy nejvyšší úniky tepla) jsou oranžové až bílé. Patrný je značný únik tepla oknem (přestože se jedná o izolační dvojsklo) a nezatepleným soklem. Jedná se o častou chybu - sokl je třeba zateplovat i když podlaha vytápěné místnosti je až nad soklem. Termovizní snímek dokládá jasný fakt, že teplo se šíří stěnou do nezatepleného soklu a z něj uniká ven. Výsledkem jsou ztráty tepla, snížení teploty v koutu mezi stěnou a podlahou a nebezpečí růstu plísní.

 

Termogram - pasivní dům

Termovizní snímek z kontroly kvality provedení pasivního domu. Oproti starému domu je zejména patrný výrazně nižší únik tepla okny (jedná se o trojskla špičkových parametrů). Termovizní snímky oken je však třeba brát jako orientační z důvodu částečného odrazu okolního infračerveného záření v oknech.

 

Termogram - chladný kout

Snímek dolního koutu u podlahy domu s nezatepleným soklem a nekvalitně provedenou tepelnou izolací stěn. Modré a fialové jsou nejnižší teploty, oranžové nejvyšší. Fotografie je z interiéru, proto zde nejnižší teploty znamenají nejvyšší úniky tepla a naopak. Termokamera nalezla nejproblematičtější místo s nejnižší teplotou (zelený křížek). Nejchladnější bod má teplotu 11°C (při teplotě vnitřního vzduchu 20°C) a je tedy zřejmé, že se jedná o výrazný problém v provedení tepelné izolace a že zde je velmi vysoké riziko tvorby plísní.

 

Termogram - rám dřevěného okna

Staré dřevěné okno. Kromě zasklení, která má nedostatečné tepelně - izolační vlastnosti je jasně patrný problematický rám a jeho osazení. Nejnižší teplota a největší úniky tepla jsou právě zde. Problém je též netěsnost rámu a pronikání chladného vzduchu rámem.

 

Hygrogram - rám dřevěného okna

Stejný snímek jako výše, ale termokamara zde byla přepnuta do režimu zobrazení povrchové vlhkosti. Na snímku je vidět rozložení povrchové vlhkosti. Zelená - nízká vlhkost, červená - vysoká vlhkost nad 80% a tedy vysoké riziko růstu plísní (dle ČSN 73 0540). Termokamera zobrazila místo s nejvyšší povrchovou vlhkostí - 91,8%. Tato hodnota ukazuje, že růst plísní v tomto místě je v podstatě jistý.

 

Reálný snímek - rám dřevěného okna

Reálný snímek téhož okna - termokamera zároveň s termogramem zaznamenává i reálný snímek. V obslužném software je pak možné na základě určitých kritérií prolínat termogram a reálný snímek.

 

Termogram - římsa

Různé výstupky na fasádě způsobují zvýšené úniky tepla. Místo s nejvyšší teplotou (na termogramu označeno křížkem) má o 6°C (!) vyšší teplotu než je průměrná teplota okolní fasády. Římsa není tepelně izolována, fasáda je izolována polystyrenem o tloušťce 5cm.

 

Termogram - bojler

Termokamerou lze zjistit kvalitu tepelné izolace akumulační nádrže nebo bojleru.

 

Termogram - plošný spoj

Kromě stavebnictví má termokamera široké využití například v elektrotechnice a elektronice (diagnostika elektroniky, fotovoltaických elektráren, rozváděčů, vysokonapěťových zařízení atd.). Na snímku diagnostika provozního ohřevu jednotlivých součástek na plošném spoji.

 

Termogram - napouštění umyvadla

Termovizní snímek napouštění teplé vody do umyvadla.

 

Termogram - stopy na podlaze

Takto vypadá termovizní snímek podlahy, po které se před několika sekundami prošel člověk.

 

Graf - teplota, vlhkost, koncentrace oxidu uhličitého

Graf z měření teploty, vlhkosti a koncentrace oxidu uhličitého (CO2) v interiéru staršího cihlového domu s novými těsnými plastovými okny.
Cervená: teplota vzduchu
Modrá: relativní vlhkost vzduchu
Zelená: koncentrace oxidu uhličitého (CO2)
Graf zobrazuje průběhy měřených veličin po dobu cca 3,5 hod. v průběhu noci. Z grafu je patrné, že vlhkost vzduchu přesahuje 75% (doporučená návrhová vlhkost dle normy je 50%). To znamená možné problémy se zvýšenou vlhkostí stěn a kondenzací vody na chladnějších vnitřních stěnách a problémy s růstem plísní. V domě nebyly zjištěny nadstandardní zdroje vlhkosti. Příčinnou zvýšené vlhkosti vzduchu jsou proto pravděpodobně těsná plastová okna, která neumožňují přirozené větrání netěsnosmi a  nedostatečné větrání otevíráním oken. Problém s nedostatečným větráním potvrzuje i průběžný nárůst koncentrace oxidu uhličitého. Na konci měřeného intervalu byla překročena i doporučovaná koncentrace pro interiéry - max. 1000 ppm CO2 (koncentrace ve venkovním prostředí je cca 400 ppm CO2).

Kontinuální měření je důležitým nástrojem pro zjištění teplotně-vlhkostních podmínek v interiéru. Díky tomu, že se jedná o měření dlouhodobé (cca několik dní), měření postihuje denní režim i celkový způsob užívání interiéru.

 

Termokamera

Termokamera pro termovizní měření. Kromě standardního zobrazování povrchových teplot disponuje též funkcí zobrazení relativní povrchové vlhkosti - přímo je tedy možné vyhodnocovat riziko výskytu plísní. Software pro vyhodnocení termovizních snímků umožňuje jejich detailní analýzu - vyhledání nejchladnějšího a nejteplejšího místa, místa s nejvyšší nebo nejnižší povrchovou vlhkostí, histogram, prolnutí s reálným snímkem apod.. Měření v budovách je možné provádět zvenku i zevnitř - rozdílné je pak vyhodnocení snímků.

 

Přístroj pro měření teploty, vlhkosti a oxidu uhličitého

Multifunkční měřicí přístroj se sondou pro měření teploty a vlhkosti vzduchu a koncentrace oxidu uhličitého (CO2). Přístroj umoňuje kontinuální záznam měřených veličin po dobu mnoha dnů.

Pokud potřebujete provést měření (termovizní měření, měření teploty, vlhkosti a koncentrace CO2), napište nám zde.

Potřebné podmínky pro měření v obytných budovách

 • Venkovní teplota by měla být nižší než 5 °C, bez slunečního záření. V případě jiných atmosférických podmínek bude individuálně dohodnuto řešení, nebo jiný termín měření.
 • Podmínky užívání interiéru (teplota, intenzita větrání, vaření, sušení prádla atd.) před a v průběhu měření musí být zachovány jako při běžném provozu domácnosti.
 • V případě termovizního měření odstranit veškeré předměty, které by měření bránily (např. květiny na okenních parapetech, nábytek před měřenými stěnami). Žaluzie, záclony a závěsy před okny odstranit (roztáhnout) alespoň 6 hodin před začátkem měření.

[Přeskočit navigaci]

AKTUALITY

Soběstačné domy – bydlení budoucnosti

Soběstačné domy – bydlení budoucnosti

15.02.2019

Globální klimatická změna probíhá. Můžete ji vy zastavit? Tím, v jakém domě budete bydlet, jak budete žít? Poznali jsme extrémní sucha. Jsme na ně krátcí? Povídání o tom, jestli mohou naše domy, zahrady a způsob života něco zásadního pozitivně změnit nebo je to utopie? A co nové technologie – je to cesta? Přijďte i vy se svými nápady!

více info »

Zimní dílny v Pivovarském muzeu

05.02.2019

Přijďte s dětmi vyrobit ptačím rodinkám domov a sobě tak přinést radost z jejich spokojeného zpěvu. Vyrobíte si krásnou, bytelnou a funkční dřevěnou budku a třeba i jako dárečky svým blízkým závěsné dřevěné srdíčko a ptáčka. 23. 2. 2019,...

více info »

Než budete stavět nebo rekonstruovat - poraďte se!

Než budete stavět nebo rekonstruovat - poraďte se!

19.01.2018

Podívejte se, s čím vám můžeme pomoci a poradit. Lidé si nechávají změřit úniky tepla, problémy s vlhkostí, navrhnout tepelné izolace i vytápění a větrání nového i rekonstruovaného domu.

více info »

ENVIC je sehraný tým zkušených lidí, který přináší inspiraci ke zlepšování kvality života. Poradíme, jak úsporně bydlet, dobře jíst a vařit, zahradničit ve městě, pečovat o krajinu a veřejný prostor a jak získat dotace. Pořádáme Plzeňské farmářské trhy, exkurze a semináře pro veřejnost i odborníky. Pomáháme profesně růst v oblastech gastronomie, zemědělství, stavebnictví a veřejné správy.

© 2013  ENVIC, o.s. / Prešovská 8, 301 00 Plzeň / telefon: 377 220 323
e-mail: ic.plzen@envic.cz / www.envic-sdruzeni.cz

Design: Hanja.eu / Web system: ANTstudio.cz