Termokamera, teplota, vlhkost – úniky tepla, vlhkost, plísně

ENVIC, o.s. provádí následující měření a odbornou činnost:

 • termovizní měření termokamerou – měření a zobrazení povrchové teploty a povrchové vlhkosti budov (exteriér i interiér)
 • měření teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a koncentrace oxidu uhličitého v domech, bytech a budovách
 • termovizní měření fotovoltaických elektráren, elektrických zařízení apod.
 • odborné zpracování naměřených dat a vypracování návrhů na řešení problémů (např. na snížení úniků tepla z domu, odstranění plísní apod.)


Na co lze měření využít?

 • kontrola kvality provedení tepelné izolace novostavby i staršího domu
 • kontrola kvality provedení nízkoenergetických a pasivních domů
 • zjištění konkrétních míst úniků tepla z domu
 • měření povrchové vlhkosti stěn v interiéru a zjištění nebezpečí výskytu plísní
 • zjištění poruch fotovoltaických panelů na fotovoltaických elektrárnách
 • zjištění poruch elektrických zařízení
 • zjištění kvality vnitřního protředí (vlhkost vzduchu a koncentrace oxidu uhličitého) a kvality větrání v obytných i kancelářských budovách

TermokameraTermokamera a multifunkční přístroj pro měření teploty a vlhkosti vzduchu a koncentrace CO2 jsou důležitými nástroji a pro zjišťování příčin problémů v budovách s úniky tepla, zvýšenou vlhkostí, rosením oken a tvorbou plísní.

Pokud je dům nedostatečně tepelně izolován (starší zástavba) nebo je teplená izolace provedena nekvalitně (v případě starších staveb i novostaveb) dochází ke zvýšeným únikům tepla z domu. Dochází tak nejen ke ztrátám tepla a neúměrně vysokým nákladům na vytápění, ale i ke snížení vnitřní teploty stěn. To má za následek řadu negativních projevů – poruchy konstrukce, vlhnutí zdí, tvorba plísní a neostatečná tepelná pohoda. Pokud se k tomuto problému přidá nedostatečné větrání nebo nefunkční větrací systém, mohou být problémy s vlhkostí a plísněmi obrovské.


Měření, které provádíme umožňuje uvedené problémy diagnostikovat, zjistit jejich příčiny a navrhnout opatření pro řešení těchto problémů. Termokamera, kterou používáme, umožňuje zobrazit též rozložení povrchové vlhkosti stěn v interiéru!


Je možné si objednat samostatné měření, měření s vyhodnocením a komentářem k jednotlivým naměřeným datům, a nebo měření s vyhodnocením a návrhy na řešení problémů.
Měření s termokamerou se neomezují jen na diagnostiku budov, ale i na diagnostiku fotovoltaických systémů, elektrických zařízení a rozvodů apod.


Pokud potřebujete poradenství (které je zdarma) nebo provést termovizní měření ve staré budově, novostavbě, pasivním domě a podobně napište nám zde.

 

Termogram - starý dům

Termovizní snímek starého nedostatečně zatepleného domu. Nejnižší teploty (a tedy nejnižší úniky tepla) jsou černé a modré, nejvyšší teploty (a tedy nejvyšší úniky tepla) jsou oranžové až bílé. Patrný je značný únik tepla oknem (přestože se jedná o izolační dvojsklo) a nezatepleným soklem. Jedná se o častou chybu - sokl je třeba zateplovat i když podlaha vytápěné místnosti je až nad soklem. Termovizní snímek dokládá jasný fakt, že teplo se šíří stěnou do nezatepleného soklu a z něj uniká ven. Výsledkem jsou ztráty tepla, snížení teploty v koutu mezi stěnou a podlahou a nebezpečí růstu plísní.

 

Termogram - pasivní dům

Termovizní snímek z kontroly kvality provedení pasivního domu. Oproti starému domu je zejména patrný výrazně nižší únik tepla okny (jedná se o trojskla špičkových parametrů). Termovizní snímky oken je však třeba brát jako orientační z důvodu částečného odrazu okolního infračerveného záření v oknech.

 

Termogram - chladný kout

Snímek dolního koutu u podlahy domu s nezatepleným soklem a nekvalitně provedenou tepelnou izolací stěn. Modré a fialové jsou nejnižší teploty, oranžové nejvyšší. Fotografie je z interiéru, proto zde nejnižší teploty znamenají nejvyšší úniky tepla a naopak. Termokamera nalezla nejproblematičtější místo s nejnižší teplotou (zelený křížek). Nejchladnější bod má teplotu 11°C (při teplotě vnitřního vzduchu 20°C) a je tedy zřejmé, že se jedná o výrazný problém v provedení tepelné izolace a že zde je velmi vysoké riziko tvorby plísní.

 

Termogram - rám dřevěného okna

Staré dřevěné okno. Kromě zasklení, která má nedostatečné tepelně - izolační vlastnosti je jasně patrný problematický rám a jeho osazení. Nejnižší teplota a největší úniky tepla jsou právě zde. Problém je též netěsnost rámu a pronikání chladného vzduchu rámem.

 

Hygrogram - rám dřevěného okna

Stejný snímek jako výše, ale termokamara zde byla přepnuta do režimu zobrazení povrchové vlhkosti. Na snímku je vidět rozložení povrchové vlhkosti. Zelená - nízká vlhkost, červená - vysoká vlhkost nad 80% a tedy vysoké riziko růstu plísní (dle ČSN 73 0540). Termokamera zobrazila místo s nejvyšší povrchovou vlhkostí - 91,8%. Tato hodnota ukazuje, že růst plísní v tomto místě je v podstatě jistý.

 

Reálný snímek - rám dřevěného okna

Reálný snímek téhož okna - termokamera zároveň s termogramem zaznamenává i reálný snímek. V obslužném software je pak možné na základě určitých kritérií prolínat termogram a reálný snímek.

 

Termogram - římsa

Různé výstupky na fasádě způsobují zvýšené úniky tepla. Místo s nejvyšší teplotou (na termogramu označeno křížkem) má o 6°C (!) vyšší teplotu než je průměrná teplota okolní fasády. Římsa není tepelně izolována, fasáda je izolována polystyrenem o tloušťce 5cm.

 

Termogram - bojler

Termokamerou lze zjistit kvalitu tepelné izolace akumulační nádrže nebo bojleru.

 

Termogram - plošný spoj

Kromě stavebnictví má termokamera široké využití například v elektrotechnice a elektronice (diagnostika elektroniky, fotovoltaických elektráren, rozváděčů, vysokonapěťových zařízení atd.). Na snímku diagnostika provozního ohřevu jednotlivých součástek na plošném spoji.

 

Termogram - napouštění umyvadla

Termovizní snímek napouštění teplé vody do umyvadla.

 

Termogram - stopy na podlaze

Takto vypadá termovizní snímek podlahy, po které se před několika sekundami prošel člověk.

 

Graf - teplota, vlhkost, koncentrace oxidu uhličitého

Graf z měření teploty, vlhkosti a koncentrace oxidu uhličitého (CO2) v interiéru staršího cihlového domu s novými těsnými plastovými okny.
Cervená: teplota vzduchu
Modrá: relativní vlhkost vzduchu
Zelená: koncentrace oxidu uhličitého (CO2)
Graf zobrazuje průběhy měřených veličin po dobu cca 3,5 hod. v průběhu noci. Z grafu je patrné, že vlhkost vzduchu přesahuje 75% (doporučená návrhová vlhkost dle normy je 50%). To znamená možné problémy se zvýšenou vlhkostí stěn a kondenzací vody na chladnějších vnitřních stěnách a problémy s růstem plísní. V domě nebyly zjištěny nadstandardní zdroje vlhkosti. Příčinnou zvýšené vlhkosti vzduchu jsou proto pravděpodobně těsná plastová okna, která neumožňují přirozené větrání netěsnosmi a  nedostatečné větrání otevíráním oken. Problém s nedostatečným větráním potvrzuje i průběžný nárůst koncentrace oxidu uhličitého. Na konci měřeného intervalu byla překročena i doporučovaná koncentrace pro interiéry - max. 1000 ppm CO2 (koncentrace ve venkovním prostředí je cca 400 ppm CO2).

Kontinuální měření je důležitým nástrojem pro zjištění teplotně-vlhkostních podmínek v interiéru. Díky tomu, že se jedná o měření dlouhodobé (cca několik dní), měření postihuje denní režim i celkový způsob užívání interiéru.

 

Termokamera

Termokamera pro termovizní měření. Kromě standardního zobrazování povrchových teplot disponuje též funkcí zobrazení relativní povrchové vlhkosti - přímo je tedy možné vyhodnocovat riziko výskytu plísní. Software pro vyhodnocení termovizních snímků umožňuje jejich detailní analýzu - vyhledání nejchladnějšího a nejteplejšího místa, místa s nejvyšší nebo nejnižší povrchovou vlhkostí, histogram, prolnutí s reálným snímkem apod.. Měření v budovách je možné provádět zvenku i zevnitř - rozdílné je pak vyhodnocení snímků.

 

Přístroj pro měření teploty, vlhkosti a oxidu uhličitého

Multifunkční měřicí přístroj se sondou pro měření teploty a vlhkosti vzduchu a koncentrace oxidu uhličitého (CO2). Přístroj umoňuje kontinuální záznam měřených veličin po dobu mnoha dnů.

Pokud potřebujete provést měření (termovizní měření, měření teploty, vlhkosti a koncentrace CO2), napište nám zde.

Potřebné podmínky pro měření v obytných budovách

 • Venkovní teplota by měla být nižší než 5 °C, bez slunečního záření. V případě jiných atmosférických podmínek bude individuálně dohodnuto řešení, nebo jiný termín měření.
 • Podmínky užívání interiéru (teplota, intenzita větrání, vaření, sušení prádla atd.) před a v průběhu měření musí být zachovány jako při běžném provozu domácnosti.
 • V případě termovizního měření odstranit veškeré předměty, které by měření bránily (např. květiny na okenních parapetech, nábytek před měřenými stěnami). Žaluzie, záclony a závěsy před okny odstranit (roztáhnout) alespoň 6 hodin před začátkem měření.

[Přeskočit navigaci]

AKTUALITY

Zahradnické kurzy 2017

30.12.2016

Už se také těšíte, až budete moci zanořit ruce do hlíny? Užijte si zahradnickou sezónu 2017 naplno. Inspiraci najdete na našich kurzech. Chystáme jich hned několik. Na své si přijdou "balkonáři" i zahradníci na záhonech.

více info »

Festival přírodního stavitelství Plzeň

Festival přírodního stavitelství Plzeň

02.01.2017

Celodenní Festival přírodního stavitelství v Plzni 11.2.2017, kterým Vás budou provázet ve formě přednášek Dan Grmela, Honza Pospíšil, Petr Hájek, Jaroslav Kršňák, Václav Šváb a Věra Nosková... budou možné osobní konzultace s přednášejícími, prodej tématických knih a další...

více info »

POVÍDÁNÍ S PROMÍTÁNÍM: NA CESTÁCH KRAJINOU...

30.10.2016

Již tento čtvrtek můžete přijít na druhou akci nově vzniklého Skautského institutu v Plzni. A je nám ctí, že nás pozval jako svého hosta k cyklu přednášek týkajících se naší krajiny. A tak, máte-li chuť a čas, přijďte na naše povídání...

více info »

ENVIC je sehraný tým zkušených lidí, který přináší inspiraci ke zlepšování kvality života. Poradíme, jak úsporně bydlet, dobře jíst a vařit, zahradničit ve městě, pečovat o krajinu a veřejný prostor a jak získat dotace. Pořádáme Plzeňské farmářské trhy, exkurze a semináře pro veřejnost i odborníky. Pomáháme profesně růst v oblastech gastronomie, zemědělství, stavebnictví a veřejné správy.

© 2013  ENVIC, o.s. / Prešovská 8, 301 00 Plzeň / telefon: 377 220 323
e-mail: ic.plzen@envic.cz / www.envic-sdruzeni.cz

Design: Hanja.eu / Web system: ANTstudio.cz